Topfoto Tracicon
 
Wat doet Tracicon
Tracicon zorgt er voor dat de informatie, waarmee uw organisatie wordt bestuurd, betrouwbaar is. En dat de risico's van ICT worden gereduceerd. Dat u voldoet aan de immer toenemende wet- en regelgeving. Tracicon verbetert uw informatie- beveiliging en interne controle. De implementatie hiervan wordt echter vaak onderschat, waardoor onnodig hoge kosten worden gemaakt. Tracicon kan u dat besparen door een doelgerichte en efficiënte werkwijze.

Tracicon is uw adviseur en projectmanager op het gebied van beheersing van de informatieverzorging. Door middel van IT-auditing stellen wij vast waar uw informatieverzorging verbetering behoeft. Voor uw nieuwe informatiesystemen ontwerpen wij uw (aanpassingen van) administratieve organisatie en interne controle. Tracicon begeleidt de implementatie daarvan en verzorgt trainingen en opleidingen.

Tracicon combineert een hoge vaktechnische standaard met een praktische en daadkrachtige uitvoering. In samenwerking met u vertalen wij uw strategische doelstellingen in praktische projectmatige en operationele activiteiten. Daarbij streven we naar een balans tussen creativiteit in de aanpak en vasthouden aan het beoogde doel. We hebben een goed oog voor veranderprocessen en de menselijke maat. Daarmee bereikt u uw doelstellingen en stelt uw stakeholders en klanten tevreden.